หมอเส็งบางนา
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  |  
 ตระกร้าสินค้า (0)

(logomor) 20111022_37854.jpg

 

ประวัติความเป็นมาและความมั่นคงของ

บริษัท แสงสุริยะฉัตร (2002) จำกัด

 

         ด้วยภูมิปัญญาและความสามารถทางการแพทย์แผนโบราณ ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนับร้อยๆ ปี ได้ถูก

     นำมาผสมผสานกับวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีก้าวหน้าสูงสุดและได้เผยแพร่ประโยชน์อเนกอนันต์นี้สู่สาธารณชน

     โดยผ่านกระบวนการทางการตลาดระบบเครือข่ายที่ทันสมัยและถูกต้องตามกฎหมาย อันเป็นรากฐานสำคัญนำไป

     สู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของชีวิตผู้คนจำนวนมากมาย

 


 

(logomor) 2012817_30384.jpg

 

 

 

           ด้วยเจตนารมณ์ดังกล่าวขั้นต้นนี้ จึงเป็นจุดกำเนิดก่อเกิดเป็น บริษัท ฉัตรสุริยะ (2002) จำกัดผู้จำหน่าย

     ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรไทย “ตราหมอเส็ง” ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2545 และเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ

     เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2545  ณ สำนักงานเลขที่ 703 ถนนวงศ์สว่าง  แขวงบางซื่อ กรุงเทพฯ  จากนั้น

    ภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี ด้วยความเจริญเติบโตก้าวหน้าทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว  ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2546 

    จึงได้ลงทุนสร้าง โรงงานขนาดใหญ่ ได้มาตรฐานสากล ณ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เพิ่มศักยภาพทางด้าน

    การผลิตยาสมุนไพรตราหมอเส็ง สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที 

    ต่อมาอีก 1 ปี บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบโครงสร้างการดำเนินงานภายในใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายตัว

    ทางธุรกิจ ไปสู่ตลาดโลก ในนานาอารยประเทศ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อใหม่ให้ยิ่งให้กว่าเดิมเป็น “บริษัท แสงสุริยะฉัตร  

    (2002) จำกัด” และในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ได้ย้ายสำนักงานมาที่อาคารหมอเส็ง สำนักงานใหญ่ อยู่

    ตรงข้ามกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต เลขที่ 89/211 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลอง

    หลวง จังหวัดปทุมธานี บนพื้นที่กว่า 15 ไร่ ลงทุนมากกว่าพันล้านบาทเป็นอาณาจักรแห่งใหม่ใหญ่กว่าเดิม สามารถ

    ที่จะรองรับการเติบโตของธุรกิจที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและอีกหลายประเทศทั่วโลก

    ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี

 

          ณ บัดนี้บริษัทฯ จึงมีความพร้อม ที่จะมอบสุขภาพที่ดีให้กับผู้คนทั่วโลกและมอบโอกาสทางธุรกิจที่เหนือระดับ

   ให้กับบุคคลทั่วไปอย่างเท่าเทียบกันทุกคน 

 

 

 

 

 

สนใจสั่งซื้อยาหมอเส็ง ติดต่อชนัดดา (หญิง) โทร. 081-9058897 (AIS) ,088-0013419 (DTAC)

 

 
 Online 199 
 
 Pages 6,550 
 Today 206 
 
 Visits 357,559